Νομική Υποστήριξη

Το Νομικό μας τμήμα, αποτελούμενο από ειδικευμένους Νομικούς στις αγοραπωλησίες ακινήτων, θα σας ενημερώσει και ασχοληθεί, εφόσον το επιθυμείτε, με όλες τις λεπτομέρειες και τις διαδικασίες της αγοραπωλησίας.

Θα ελέγξει τους Τίτλους Ιδιοκτησίας του Ακινήτου που σας ενδιαφέρει, θα ετοιμάσει τα Συμβόλαια, θα τακτοποιήσει την πληρωμή του Φόρου και θα Μεταγράψει το Ακίνητό σας στο Υποθηκοφυλακείο.

Ειδικότερα, μετά την εξεύρεση του ακινήτου και πριν από οποιαδήποτε άλλη ενέργεια, απαιτείται επιστάμενος έλεγχος από τον πληρεξούσιο Δικηγόρο του αγοραστή, των Τίτλων ιδιοκτησίας του ακινήτου στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο της περιοχής του ακινήτου.

Οι Νομικοί μας Σύμβουλοι:

  • Σας εξασφαλίζουν τη νομιμότητα της συναλλαγής, για αγορά ή πώληση.
  • Σας παρέχουν οποιαδήποτε ενημέρωση και νομική υποστήριξη για τη συλλογή των απαραίτητων δικαιολογητικών και για κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την περαίωση της διαδικασίας της αγοραπωλησίας.
  • Εάν το επιθυμείτε, θα είναι στο δίπλα σας και μετά την ολοκλήρωση της αγοραπωλησίας, έτοιμοι να σας παράσχουν οποιαδήποτε νομική υποστήριξη για οποιαδήποτε στο μέλλον πληροφορία ή νομική ενέργεια χρειαστείτε.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;

Ένας εκπρόσωπός μας βρίσκεται πάντα στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε ερώτησή σας! Επικοινωνήστε μαζί μας
Loading...